Informatiemiddag senioren

Openbare wijkteam bijeenkomst woensdag 12 juni 2019 19.30u

Regenachtige oranjeviering maar daardoor niet minder feestelijk

Heropening Pompehuuske

Wat is een wijkteam eigenlijk?

Wijkteamleden zijn vrijwilligers, die wonen en/of werken in één van de buurten van Brunssum.

In de praktijk treedt het Wijkteam op als schakel tussen de bewoners van de wijk en de partners in het wijkgericht werken. Doel is de leefbaarheid van de buurten, samen met de bewoners van de buurten, te optimaliseren, door bewustwording te creëren, samen te werken en de leefbaarheid te bevorderen.

De Wijkteams overleggen regelmatig met de partners in het wijkgericht werken, zoals de gemeente Brunssum, Politie Limburg Zuid, Woningcorporaties, Centrum Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk.

Samen met bewoners en andere betrokken partijen werken wij aan een leefbare wijk, geven advies of faciliteren. Het Wijkteam kan een ondersteunende rol vervullen bij het oplossen van knelpunten t.a.v. verkeer en veiligheid in de wijk. Wijkteams vinden de basis in de nota ‘Wijkgericht werken’ en het convenant ‘Wijken werken aan werk’.

Kies hier uw wijkteam

Wijkteam CentrumWijkteam NoordWijkteam OostWijkteam ZuidWijkteam West
Werkzaamheden

Wijkoverleg

Het Wijkteam houdt 5 à 6 keer per jaar een openbaar Wijkoverleg voor de bewoners van de betreffende wijk. Bewoners kunnen gebruik maken van de inspreektijd.

Buurtactiviteiten

Het bevorderen van sociale betrokkenheid is één van de belangrijkste aspecten van het Wijkteam. Heeft u een buurtactiviteit waarbij wij u kunnen ondersteunen, sponsoren of faciliteren, denken wij graag met u mee. Heeft u een initiatief, neem dan gerust contact met het Wijkteam op.