Verslag Burger Informatie Bijeenkomst  Visie Schutterspark Brunssumd.d. 23.09.2021.

Burgemeester Bezoekt Brunssum Oost

Schutterspark

Geplande wegwerkzaamheden Ganzepool en N299

Wat is een Buurtnetwerk eigenlijk?

Buurtnetwerkleden zijn vrijwilligers, die wonen en/of werken in één van de buurten van Brunssum.

In de praktijk treedt het Buurtnetwerk op als schakel tussen de bewoners van de wijk en de partners in het wijkgericht werken. Doel is de leefbaarheid van de buurten, samen met de bewoners van de buurten, te optimaliseren, door bewustwording te creëren, samen te werken en de leefbaarheid te bevorderen.

De Buurtnetwerken overleggen regelmatig met de partners in het wijkgericht werken, zoals de gemeente Brunssum, Politie Limburg Zuid, Woningcorporaties, Centrum Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk.

Samen met bewoners en andere betrokken partijen werken wij aan een leefbare wijk, geven advies of faciliteren. Het Buurtnetwerk kan een ondersteunende rol vervullen bij het oplossen van knelpunten t.a.v. verkeer en veiligheid in de wijk. Buurtnetwerken vinden de basis in de nota ‘Wijkgericht werken’ en het convenant ‘Wijken werken aan werk’.

Kies hier uw buurtnetwerk

Buurtnetwerk CentrumBuurtnetwerk NoordBuurtnetwerk OostBuurtnetwerk ZuidBuurtnetwerk West
Werkzaamheden

Buurtnetwerkoverleg

Het Buurtnetwerk houdt 5 à 6 keer per jaar een openbaar Buurtnetwerkoverleg voor de bewoners van de betreffende buurten. Bewoners kunnen gebruik maken van de inspreektijd.

Buurtactiviteiten

Het bevorderen van sociale betrokkenheid is één van de belangrijkste aspecten van het Buurtnetwerk. Heeft u een buurtactiviteit waarbij wij u kunnen ondersteunen, sponsoren of faciliteren, denken wij graag met u mee. Heeft u een initiatief, neem dan gerust contact met het Buurtnetwerk op.