Noord

Buurtnetwerk Brunssum Noord

In 2021 heeft Buurtnetwerk Brunssum Noord een doorstart gemaakt met een nieuw team bestaande uit 8 bewoners uit de diverse buurten van Brunssum Noord.

De thuishaven van Buurtnetwerk Brunssum Noord is het Noorderhuis aan de Gasperistraat.

Als Buurtnetwerk kunnen we door regelmatig overleg met de partners in het Wijkgericht Werken over de knelpunten in de wijk proberen bewustwording te creëren en verbeteringen in de leefbaarheid te bewerkstelligen. Het Buurtnetwerk heeft vanuit de gemeente recht op informatie over wat er in hun wijk gaat spelen, en mag hierover meedenken en adviseren!

Het doel van het Buurtnetwerk is het handhaven en verbeteren van de leefbaarheid in de wijk. Om dit te realiseren werkt het Buurtnetwerk samen met een aantal partners zoals bijvoorbeeld de gemeente en de wijkagenten. Hierbij kan het Buurtnetwerk optreden als de schakel tussen de bewoners van de buurten en de partners.

Ook kunnen wij ondersteunen bij het oplossen van knelpunten t.a.v. verkeer en veiligheid in de wijk. Het Buurtnetwerk vervult hierbij een ondersteunende rol. Samen met bewoners en andere betrokken partijen werken wij aan een leefbare wijk, geven advies of faciliteren.

Contact opnemen

Toestemming

Noorderhuis

Noorderhuis is een plek waar je altijd welkom bent. En niet alleen jij, maar ook je buren, je straatgenoten en alle andere wijkbewoners. Loop bij ons binnen, gewoon voor een kop koffie en een gezellig praatje. Vertel ons waar je mee zit, wat je ziet of je mist in de wijk. Waar je je aan stoort, wat je zou willen doen voor buurtgenoten of waar je hulp bij kunt gebruiken. We kijken samen tijdens een rondje koffie of thee hoe we je verder op weg kunnen helpen. Je staat er niet alleen voor, in het Noorderhuis zijn allerlei mensen te vinden die je hierbij kunnen ondersteunen.

Nieuwsberichten

Agenda

Andere buurten verkennen?

X