Informatiemiddag senioren

Op zaterdag 19 oktober 2019 van 12.00 tot 17.00 uur in gemeenschapshuis Klaver 4, organiseert Stichting Wijkteam Brunssum Noord een informatiebijeenkomst over wat senioren kunnen doen voor een veilig gevoel en voorzieningen die de gemeente verstrekt.
Medewerking verleend de brandweer Zuid Limburg.
Doelgroep van de informatie – bijeenkomst zijn de senioren in de wijk Brunssum Noord.
Tijdens de informatie- bijeenkomst worden een aantal presentaties gegeven over diverse onderwerpen.
Contactgegevens Stichting Wijkteam Brunssum Noord contact@wijkteam-brunssum-noord.nl www.wijkteam-brunssum-noord.nl

Het programma van de informatiebijeenkomst:
12.00 uur Ontvangst van de gasten 12.15-13.00 Eenvoudige maaltijd met soep en broodjes 13.00 – 13.15 Welkomstwoord 13.15 – 14.00 Brandveilig leven 1 Door de brandweer 14.00 – 14.30 Muzikaal intermezzo 14.30 – 16.00 Brandveilig leven 2 Door de brandweer 16.00 – 16.30 Gezellig samenzijn met muzikaal intermezzo 17.00 uur Einde van de middag

Aanmelden en informatie:
Voor de organisatie is het handig te weten hoeveel mensen we kunnen verwachten.
Wilt u deelnemen aan de bijeenkomst, dan kunt u zich tot 10 oktober 2019 aanmelden via contact@wijkteam-brunssumnoord.nl of vanaf donderdag 5 oktober telefonisch op 045 – 5272717 (werkdagen van 18.00 tot 19.00 uur)

Stichting Wijkteam Brunssum Noord

Voor een leefbaar Brunssum Noord

Het doel van het Wijkteam is het op peil houden en verbeteren van de leefbaarheid in de wijk.

De leden van het Wijkteam zijn bewoners (vrijwilligers) van een van de buurten in de wijk Brunssum Noord. Het Wijkteam treedt op als schakel tussen de bewoners van de wijk en de partners in het Wijkgericht werken.

De partners in het Wijkgericht Werken zijn de gemeente Brunssum, Politie Limburg Zuid, woningcorporatie Weller, Centrum Maatschappelijk Werk en Ouderenwelzijn.

Verder is het bevorderen van sociale betrokkenheid één van de belangrijkste aspecten in het werk van het Wijkteam. Buurtactiviteiten staan hierbij centraal. Waarbij voorop staat dat bewoners in de buurten als groep actie ondernemen en zelf gaan organiseren. Het Wijkteam denkt graag met u mee en helpt graag bij het realiseren van initiatieven. Bij het Wijkteam kunt u terecht met vragen over de te volgen route, ondersteuning en eventueel sponsoring.

Onder het moto “Uw veiligheid voorop” levert de Brandweer Zuid-Limburg een belangrijke bijdrage aan de veiligheid in de regio. De organisatie omvat het gebied van de 16 gemeenten in Zuid-Limburg met in totaal 630.000 inwoners. De Brandweer Zuid-Limburg blust branden, bestrijdt ongevallen met gevaarlijke stoffen, bevrijdt verkeersslachtoffers uit voertuigen en nog veel meer. Daarnaast is de brandweer belast met de coördinatie en voorbereiding van de rampenbestrijding en werkt hierbij nauw samen met de politie en de GGD Zuid-Limburg. De Brandweer Zuid-Limburg is ook verantwoordelijk voor brandweeropleidingen en de instandhouding van de alarmcentrale.

Enkele onderwerpen van de informatiebijeenkomst zullen zijn:

Brandveilig wonen

Brand in een woning komt vaak door onveilig gebruik van elektrische apparaten. Bijna alle elektrische apparaten worden warm bij gebruik. Als de warmte niet goed weg kan door opgehoopt stof, is er
brandgevaar. Denk aan wasdrogers, televisies, magnetrons, elektrische ovens, mechanische ventilatiesystemen, ventilatorkachels, computers, laserprinters en haarföhns.

Scootmobiel of elektrische rolstoel?

Een scootmobiel is niet hetzelfde als een elektrische rolstoel. • Een scootmobiel is een vervoersmiddel, zoals bijvoorbeeld een auto, een fiets of een scooter. • Een elektrische rolstoel is een hulpmiddel, zoals ook een rollator, krukken of gewone rolstoel. Omdat een scootmobiel een vervoersmiddel is, heeft dit gevolgen voor de stalling ervan. Een scootmobiel is niet geschikt voor gebruik in huis en een stallingsplaats moet dan ook vaak buiten de woning worden gezocht.

Voorzorgsmaatregelen

  • Deuren dicht – Rookmelders – Vluchten – Maak afspraken – In geval van nood