Overlast melden kan via:

  • Het meldingsformulier
  • De MijnGemeenteApp in de Google Play Store of App Store.
  • Te bellen met tel. 045 527 8555 (Buiten de openingstijden, maandag t/m donderdag van 8.30 – 17.00 uur en vrijdag van 8.30 – 12.30 uur, krijgt u eerst een voicemail. In het keuzemenu kies u voor nummer 3 of blijft u aan de lijn).

Denk hierbij meldingen, klachten en opmerkingen over:

  • Het onderhoud van bermen en fietspaden
  • Het niet veilig zijn van een speeltoestel
  • Overlast door zwerfafval
  • Overlast door hondenpoep
  • Een kapotte stoeptegel
  • Overvolle afvalbak

Andere meldingen

Bij de gemeente kunt u ook nog de volgende zaken melden:

De volgende zaken meldt u bij andere organisaties:

Wat? Waar?
AWACS Website Klachten Informatie Centrum Luchtverkeer
Klacht over de Buitenring Parkstad Provincie Limburg, tel. (045) 800 1940, info@buitenringparkstadlimburg.nl
Afvalinzameling Website van RD4
Bezwaar gemeentelijke belastingen Website van BSGW
Storing water Website van WML
Storing gas en elektriciteit Website van Enexis
Storing openbare verlichting Website van Ziut
Milieuklacht Klachtenwebsite van de Provincie Limburg
Klacht over de sociale dienst (ISDBOL) Website van ISDBOL
Jeugdvertrouwenspersoon Website van AKJ
Aangifte doen Website van de politie
Misdaad anoniem melden Website van meld misdaad anoniem