Sponsoraanvraag

Sponsoraanvraag

Sponsoraanvraag

Iedere buurt, vereniging en stichting kan een sponsoraanvraag doen. Dit verzoek moet aan enkele criteria voldoen:

 • De activiteit waarvoor sponsoring wordt aangevraagd dient een bijdrage te leveren aan een sociaalmaatschappelijk belang in de buurt;
 • Aan de activiteit doen minstens 25 deelnemers mee;
 • De aanvraag dient minimaal één maand voorafgaand aan de activiteit te worden ingediend;
 • Het aanvraagformulier dient volledig te worden ingevuld;
 • De sponsoraanvraag dient gesteund te worden door minimaal drie personen;
 • Lever bij de aanvraag ook een begroting aan;
 • Bij sponsoraanvragen vanaf 100 euro dient u vooraf aan te geven of andere organisaties ook om sponsoring zijn gevraagd. Indien u al subsidie hebt ontvangen van gemeente Brunssum, kunt u geen sponsoraanvraag doen.

Richtlijnen sponsoring

 • Het maximale bedrag dat wordt toegekend is 500 euro;
 • Bij een jaarlijks terugkerende aanvraag voor dezelfde activiteit of van dezelfde aanvrager, kan het toegekende bedrag afbouwen;
 • Jaarlijks terugkerende aanvragen worden in principe maximaal drie jaar ondersteund;
 • Kosten voor eten en drinken komen in principe niet in aanmerking voor sponsoring;
 • Na het plaatsvinden van de activiteit ontvangt het betreffende Buurtnetwerk een kostenoverzicht;
 • Er kan maximaal één aanvraag per jaar, per aanvrager worden ingediend;
 • Betreft het een activiteit die in de gehele gemeente plaatsvindt, dan kunnen meerdere Buurtnetwerken sponsoren. Hierbij bepaalt ieder Buurtnetwerk het bedrag of de vorm van sponsoring;

De Buurtnetwerken hebben het recht om incidenteel af te wijken van de hierboven gestelde richtlijnen.

Sponsorformulier

"*" geeft vereiste velden aan

1Informatie activiteit
2Aanvrager 1
3Aanvrager 2
4Aanvrager 3
5Kosten
6Akkoord en verzending

Vul onderstaande velden in en klik op de button 'Volgende' om naar de volgende stap van het formulier te gaan.

Weet u niet onder welk buurtnetwerk u valt? Vul uw postcode in op de homepagina van Buurtnetwerkbrunssum.nl en kom erachter onder welk buurtnetwerk u valt.
Keert de activiteit vaker terug?*
DD dash MM dash JJJJ
X