OnderwerpTijdelijk Verkeersbesluit afsluiten van de wegvak Ganzepool gelegen tussen de Rimburgerweg en de Heidestraat en de kruising Rimburgerweg/N299.
 

Het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Brunssum.

De firma Strukton Civiel infra vraagt, in opdracht van de Provincie Limburg, een tijdelijk verkeersbesluit aan voor het realiseren van asfaltwerkzaamheden t.b.v. het project BPL in het wegvak Ganzepool, gelegen tussen de Rimburgerweg en de Heidestraat, vanaf 22 maart t/m 24 maart 2021 en de kruising N299/Rimburgerweg vanaf 25 maart t/m 2 april 2021 te Brunssum.

Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren zijn wegafsluitingen noodzakelijk.
Er zal een omleiding voor het doorgaande verkeer worden ingesteld.

Gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet, het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en het besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW, 1994), dient op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 en het gestelde in artikel 37 BABW een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Overwegingen ten aanzien van het besluit:

Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren zijn wegafsluitingen in het wegvak Ganzepool, gelegen tussen de Rimburgerweg en de Heidestraat, en de kruising N299/Rimburgerweg noodzakelijk.
Voor de afsluitingen wegvak Ganzepool zal een omleiding voor het doorgaande verkeer worden ingesteld uitgezonderd fietsers.
Voor de afsluiting van de kruising N299/Rimburgerweg zal een omleiding worden opgezet naar de Golfbaan en Golf Hotel uitgezonderd fietsers.

Op grond van artikel 2 lid a. WvW; het verzekeren van de veiligheid op de weg, is het noodzakelijk om de wegen af te sluiten voor het verkeer.