Schutterspark

Afgelopen Donderdag is er een gesprek geweest met de burgemeester en anderen over de ontstane situatie in Schutterspark.
Dit naar aanleiding van een onlangs door Piet Drent georganiseerde bijeenkomst.

Er is ons medegedeeld dat de omheining gedeeltelijk al verwijderd is, en de rest waarvoor geen vergunning is afgegeven, zoals de camera’s, ook zullen worden verwijderd.

Met vriendelijke groet

Buurtnetwerk Brunssum Oost